fiscaal advocaat brugge

Permanente fiscale regularisatie mogelijks al in 2016 van kracht

Permanente fiscale regularisatie mogelijks al in 2016 van kracht

5/10/2015

05/10/2015

De Standaard meldde op 1 oktober dat de regering overweegt om het systeem van permanente regularisatie niet in 2017, maar reeds in 2016 in te voeren.

Lees meer…

Vlaams Gewest maakt komaf met sterfhuisclausule

Vlaams Gewest maakt komaf met sterfhuisclausule

28/09/2015

28/09/2015

De Vlaamse regering gaat door middel van een aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit sterfhuisclausules onderwerpen aan successierechten. Dergelijke clausules waren reeds jarenlang een doorn in het oog van de fiscus.

Lees meer…

Aanmelding gegevens buitenlandse rekeningen bij CAP kan eindelijk starten

Aanmelding gegevens buitenlandse rekeningen bij CAP kan eindelijk starten

28/09/2015

Belastingplichtigen moeten in hun aangifte personenbelasting, naast de aanduiding van het bestaan van een buitenlandse rekening, nu ook verschillende gegevens over deze rekening melden aan het Centraal Aansprekingspunt (  CAP ) bij de Nationale Bank van België (NBB). 

Lees meer…

Beruchte Kaaimanstaks wordt werkelijkheid

Beruchte kaaimantaks wordt werkelijkheid

28/09/2015

28/09/2015

De Kaaimantaks of doorkijktaks komt tot stand door de Programmawet van juni 2015. Het doel van deze vermogenswinstbelasting is om door middel van een doorkijkbelasting offshore-constructies, zoals trusts, te belasten.

Lees meer…

Recht op klein beschrijf

Registratierecht in de Vlaamse Codex Fiscaliteit: recht op klein beschrijf

28/09/2015

28/09/2015

In de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit wordt de administratieve tolerantie die ervoor zorgt dat u als koper uw recht op “klein beschrijf” behoudt, hoewel uw vorige woning nog niet verkocht is, decretaal verankerd. Deze verankering zal de rechtszekerheid ten goede komen.

Lees meer…

Europa eist meer transparantie bij multinationals

Europa eist meer transparantie bij multinationals

20/08/2015

20/08/2015

Het Europees Parlement wil, de LuxLeaks-affaire in gedachten, bekomen dat multinationals elk jaar en per land inzage geven in hun fiscale situatie.

Lees meer…

Rechtsplegingsvergoeding ten laste van de fiscus?

Rechtsplegingsvergoeding ten laste van de fiscus?

3/06/2015

03/06/2015

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in zijn arrest van 21 mei 2015 dat wanneer de fiscus in het ongelijk gesteld wordt er geen beletsel bestaat om de Staat te veroordelen tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding aan de belastingplichtige.

Lees meer…

Nieuw beleid omtrent ‘ regularisaties ’ – Wie braaf is krijgt lekkers!

Nieuw beleid omtrent ‘ regularisaties ’ – Wie braaf is krijgt lekkers!

8/05/2015

08/05/2015

Eerder kondigden we al aan dat de Bijzondere Belastinginspectie een eenvormig beleid aangenomen had voor spontane regularisaties bij haar dienst.

Lees meer…

Grondwettelijk Hof vernietigt taks op omzetting effecten aan toonder

Grondwettelijk Hof vernietigt taks op omzetting effecten aan toonder

23/04/2015

23/04/2015

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 5 februari 2015 de taks op de omzetting van de aandelen aan toonder. Hierdoor kunnen ten onrechte betaalde taksen terug gevorderd worden.

Lees meer…

Onjuiste weergaven van feiten in een BTW proces-verbaal. Quid rechtsgevolg?

Onjuiste weergaven van feiten in een BTW proces-verbaal. Quid rechtsgevolg?

23/02/2015

23/02/2015

BTW -ambtenaren kunnen tijdens een controle vaststellingen doen die doorgaans opgenomen worden in een proces-verbaal.

Lees meer…