fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Europa eist meer transparantie bij multinationals

20/08/2015

Het Europees Parlement wil, de LuxLeaks-affaire in gedachten, bekomen dat multinationals elk jaar en per land inzage geven in hun fiscale situatie.

Bovendien wil het bekomen dat aandeelhouders meer toezicht krijgen op de vergoedingen uitgekeerd aan het management.

Het Europees Parlement wil meer inzage

De Europarlementsleden beroepen zich op een ontwerprichtlijn met betrekking tot de rechten van aandeelhouders (de ‘Shareholder’s Directive’) om multinationals tot meer transparantie te dwingen. Via een country-by-country rapportering zouden bedrijven land per land toelichting moeten geven over onder andere inkomsten, verliezen en betaalde belastingen. Dergelijke informatie is belangrijk omdat ze de autoriteiten en het publiek toelaat zicht te krijgen op technieken van fiscale planning die ondernemingen gebruiken om hun belastingfactuur kunstmatig te beperken. Door een dergelijke rapportering en transparantie zal men in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van klokkenluiders en gelekte documenten, zoals bij LuxLeaks nog het geval was. Ook voor investeerders zal deze rapportering welgekomen zijn, daar ze de aldus vrijgekomen informatie kunnen gebruiken bij de inschatting van het risico verbonden aan hun  investering.

Het Europees Parlement wil bovendien bekomen dat aandeelhouders meer toezicht kunnen houden op vergoedingen die uitgekeerd worden aan het management van beursgenoteerde bedrijven. Zo zouden aandeelhouders volgens Europa elke drie jaar in de algemene vergadering moeten kunnen stemmen over de vergoedingen. Voor België houdt dit geen vernieuwing in, daar dit bindende inzagerecht hier al enkele jaren ingang vindt.

Naast het bekomen van meer transparantie, zullen deze veranderingen ongetwijfeld leiden tot een gelijke behandeling van alle ondernemingen. KMO’s en bedrijven die maar in één land actief zijn, moeten vandaag al deze informatie ter beschikking stellen.

Over de richtlijn zal nu nog eensgezindheid moeten gevonden worden tussen het Europees Parlement en de ministers van Financiën van de lidstaten. In het Parlement zelf was er reeds een overgrote meerderheid in het voordeel van deze richtlijn.

 

Share