fiscaal advocaat brugge

Schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis in geval van verzet, hoger beroep of cassatieberoep

Indien verzet, in hoger beroep of cassatie wordt aangetekend, dan zal de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing worden geschorst. De ontvanger kan in tussentijd wel bewarende maatregelen nemen ten aanzien van de betwiste belastingschuld.