fiscaal advocaat brugge

rechtsbescherming fiscale controle

Is er voldoende rechtsbescherming tijdens de fiscale controle?

11/10/2023

De FOD Financiën publiceerde voor 2022-2024 haar beheersplan. Daaruit blijkt dat de nadruk komt te liggen op het maximaliseren van de belastingaanslag, en het zo snel mogelijk beslechten van geschillen. De rechtsbescherming van de belastingplichtige blijkt dan weer niet aan bod te komen. Nochtans schort er één en ander aan deze rechtsbescherming.

Lees meer…

openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur: wat moet de fiscus voorleggen?

10/08/2023

Recent bleek dat de bescherming van het recht op openbaarheid van bestuur nog steeds onder druk staat. Dit recht blijft niettemin uiterst belangrijk, ook in fiscale dossiers, en dit om de rechten van de belastingsplichtige te waarborgen. Wat houdt het recht op openbaarheid van bestuur in en hoe kan dit afgedwongen worden?

Lees meer…

Luxemburg anti-witwas reglementering

Striktere toepassing witwasreglementering in Luxemburg doet druk op niet-geregulariseerde kapitalen toenemen

12/07/2023

Op vandaag worden nog steeds veel Belgische vermogens belegd in Luxemburg. Een deel ervan bestaat uit kapitaal dat grijs of zelfs zwart is. Omdat de onderzoeks- en aanslagbevoegdheden van de Belgische fiscus verjaard zijn, en omdat strafrechtelijk vervolging alles behalve eenvoudig is, blijven de titularissen van rekening met daarop dergelijke vermogens, meestal buiten schot. De verstrengde toepassing van de anti-witwasreglementering leidt er echter steeds meer toe dat deze vermogens in Luxemburg naar de uitgang geduwd worden.

Lees meer…

fiscale fraude

Fiscale fraude: wat mag de fiscus belasten?

18/04/2023

Het Hof van Cassatie heeft met het arrest van 24 maart 2023 (AR F.21.0126.N) de draagwijdte van de aanslagtermijn in geval van fiscale fraude beperkt. Volgens het Hof mag de fiscus, indien hij toepassing maakt van de uitgebreidere aanslagtermijn in geval van fraude, enkel de inkomsten belasten die betrekking hebben op deze fraude. Het Hof komt daarmee uitdrukkelijk terug op haar eerdere rechtspraak.

Lees meer…

toegang UBO-register

Toegang tot UBO-register beperkt

1/03/2023

Toegang tot UBO-register beperkt

Het UBO-register, of het register van uiteindelijke begunstigden was tot voor kort voor elk lid van de bevolking toegankelijk. Daar kwam verandering in met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022.

Lees meer…