fiscaal advocaat brugge

Welkom bij Fiscaal Advocaat

Fiscaal Advocaat Brugge

Ons bedrijf bestaat uit een aantal hooggekwalificeerde fiscale advocaten in Brugge, met de focus op het verlenen van bijstand en advies voor al uw noden op het vlak van fiscaliteit. De juridische dienstverlening van ons fiscaal advocatenkantoor richt zich zowel op ondernemingen, particulieren, openbare besturen, alsook non-profit organisaties.

Onze filosofie bestaat uit een globale benadering waarbij professionalisme en gedrevenheid centraal staan. Wij hebben ruime ervaring in het kader van geschillenbeslechting en adviesverlening.

 

Is er voldoende rechtsbescherming tijdens de fiscale controle?

11/10/2023

De FOD Financiën publiceerde voor 2022-2024 haar beheersplan. Daaruit blijkt dat de nadruk komt te liggen op het maximaliseren van de belastingaanslag, en het zo snel mogelijk beslechten van geschillen. De rechtsbescherming van de belastingplichtige blijkt dan weer niet aan bod te komen. Nochtans schort er één en ander aan deze rechtsbescherming.

lees meer…

Openbaarheid van bestuur: wat moet de fiscus voorleggen?

10/08/2023

Recent bleek dat de bescherming van het recht op openbaarheid van bestuur nog steeds onder druk staat. Dit recht blijft niettemin uiterst belangrijk, ook in fiscale dossiers, en dit om de rechten van de belastingsplichtige te waarborgen. Wat houdt het recht op openbaarheid van bestuur in en hoe kan dit afgedwongen worden?

lees meer…

Striktere toepassing witwasreglementering in Luxemburg doet druk op niet-geregulariseerde kapitalen toenemen

12/07/2023

Op vandaag worden nog steeds veel Belgische vermogens belegd in Luxemburg. Een deel ervan bestaat uit kapitaal dat grijs of zelfs zwart is. Omdat de onderzoeks- en aanslagbevoegdheden van de Belgische fiscus verjaard zijn, en omdat strafrechtelijk vervolging alles behalve eenvoudig is, blijven de titularissen van rekening met daarop dergelijke vermogens, meestal buiten schot. De verstrengde toepassing van de anti-witwasreglementering leidt er echter steeds meer toe dat deze vermogens in Luxemburg naar de uitgang geduwd worden.

lees meer…

Fiscale fraude: wat mag de fiscus belasten?

18/04/2023

Het Hof van Cassatie heeft met het arrest van 24 maart 2023 (AR F.21.0126.N) de draagwijdte van de aanslagtermijn in geval van fiscale fraude beperkt. Volgens het Hof mag de fiscus, indien hij toepassing maakt van de uitgebreidere aanslagtermijn in geval van fraude, enkel de inkomsten belasten die betrekking hebben op deze fraude. Het Hof komt daarmee uitdrukkelijk terug op haar eerdere rechtspraak.

lees meer…