fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Welkom bij Fiscaal Advocaat

Fiscaal Advocaat Brugge

Ons bedrijf bestaat uit een aantal hooggekwalificeerde fiscale advocaten in Brugge, met de focus op het verlenen van bijstand en advies voor al uw noden op het vlak van fiscaliteit. De juridische dienstverlening van ons fiscaal advocatenkantoor richt zich zowel op ondernemingen, particulieren, openbare besturen, alsook non-profit organisaties.

Onze filosofie bestaat uit een globale benadering waarbij professionalisme en gedrevenheid centraal staan. Wij hebben ruime ervaring in het kader van geschillenbeslechting en adviesverlening.

 

Toegang tot UBO-register beperkt

1/03/2023

Toegang tot UBO-register beperkt

Het UBO-register, of het register van uiteindelijke begunstigden was tot voor kort voor elk lid van de bevolking toegankelijk. Daar kwam verandering in met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022.

lees meer…

Privé-verhuurder belast als professional?

15/08/2022

De eigenaar van een in België gelegen onroerend goed dat verhuurd wordt aan een particulier – die het onroerend goed met andere woorden niet voor zijn beroep gebruikt – wordt op de inkomsten die hij daaruit geniet eerder mild belast.

lees meer…

De subsidiaire aanslag in hoofde van de vereffenaar na de ontbinding en de vereffening van een vennootschap

3/11/2021

In het vereffeningsproces van een vennootschap is het de taak van de vereffenaar om de vennootschap in kwestie in gereedheid te brengen voor de nakende afsluiting. Na afloop van de vereffening houdt de vennootschap op te bestaan, en kan in haar hoofde niet langer een geldige aanslag worden gevestigd. Een aanslag dient vanaf dat moment steeds in hoofde van de vereffenaar ingekohierd te worden.

lees meer…

Wordt de digitalisering van het boekenonderzoek de ondergang van de dialoog met de fiscus?

21/09/2021

Tot de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus behoort onder meer het boekenonderzoek. De administratie kan zowel in het kader van de BTW als de inkomstenbelastingen een boekenonderzoek uitvoeren. De fiscus greep de coronacrisis en de erbij horende beperking aan om te pleiten voor een digitalisering van het boekenonderzoek.

lees meer…