fiscaal advocaat brugge

Voordelen alle aard

Onder voordelen van alle aard (VAA) – in geld of in natura – worden begrepen de voordelen die een werkgever of onderneming toekent aan een werknemer of bedrijfsleider. Die voordelen worden gezien als een vorm van beroepsinkomen. De genieter van het voordeel zal er dus belasting op moeten betalen via zijn personenbelasting.. Onder meer kosteloze huisvestiging, verwarming en elektriciteit en het kosteloos gebruiken van een voertuig vallen hieronder.

De genieter van het voordeel zal in beginsel dit voordeel voor zijn werkelijke waarde (inclusief btw) moeten aangeven, namelijk het bedrag dat de genieter in normale omstandigheden zou moeten betalen om het voordeel te verkrijgen. Echter, voor bepaalde voordelen wordt de waarde van het voordeel forfaitair bepaald, ongeacht of de werkelijke waarde kan aangetoond worden door de genieter. We bekijken dit nu nader.