fiscaal advocaat brugge

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting te laat: vanaf wanneer?

5/10/2016

05/10/2016

De fiscus schrijft verschillende termijnen voor waarbinnen het indienen van de aangifte in de inkomstenbelasting en specifieker, de personenbelasting dient te gebeuren. De termijnen van de inkomstenbelasting hangen af van hoe de aangifte ingediend moet worden en wie de aangifte indient. Wanneer is een aangifte nu te laat ingediend en wat zijn de gevolgen hiervan?

Lees meer…

belastinginspectie screening bankkaarten

Bijzondere belastinginspectie screent bankkaarten

13/09/2016

13/09/2016

Een opmerkelijk bericht verscheen dit weekend in de kranten. De Bijzondere Belastinginspectie screent bankkaarten. Via WORDLINE zou de BBI alle gegevens m.b.t. transacties met bank- en kredietkaarten willen opvragen. Op die manier wenst de BBI klaarblijkelijk fraude met buitenlandse rekeningen op te sporen.

Lees meer…

Fiscale regularisatie goedgekeurd

Fiscale regularisatie: nieuwe versie eindelijk goedgekeurd

1/09/2016

01/09/2016

Na een hindernissenparcours van anderhalf jaar, is de kogel eindelijk door de Kerk. De Kamer van volksvertegenwoordigers paste het wetsontwerp omtrent fiscale regularisatie op een aantal punten aan de opmerkingen van de Raad van State, en keurde op 21 juli 2016 het nieuwe permanente systeem voor fiscale en sociale regularisatie goed.

Lees meer…

Belasting op tweede verblijf onwettig

Belasting op tweede verblijven onwettig?

30/08/2016

30/08/2016

De belasting op tweede verblijven blijft voor discussie zorgen. Eigenaars worden geconfronteerd met een verhoogde taks, en worden daarnaast ook belast in de personenbelasting. Gemeenten van hun kant zien de kost van deze tweede verblijven onvoldoende gedekt. Zijn deze belastingen onwettig?

Lees meer…

Vrijstellingen van onroerende voorheffing

25/08/2016

25/08/2016

De onroerende voorheffing is de jaarlijks terugkerende belasting op onroerende goederen. Hiervoor zijn echter ook tal van vrijstellingen en vermindering voorzien zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor rusthuizen, of de vermindering wegens improductiviteit.

Lees meer…

Schending gelijkheidsbeginsel

Schending gelijkheidsbeginsel bij berekening voordeel alle aard woning

1/06/2016

01/06/2016

Het hof van beroep te Gent oordeelde onlangs dat de formule die gebruikt wordt voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een woning in strijd is met het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsbeginsel.

Lees meer…

herhaalde niet-betaling btw

Herhaalde niet-betaling BTW: Wanneer geldt vermoeden van fout niet?

1/06/2016

/

01/06/2016

In februari velde het hof van beroep te Antwerpen een opmerkelijk arrest. Dit in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders van vennootschappen voor achterstallige BTW. Doordat de herhaalde niet-betaling van de BTW het gevolg was van financiële moeilijkheden die hebben geleid tot het faillissement geldt het vermoeden van fout in hoofde van die zaakvoerder niet meer.

Lees meer…

Nieuwsflash: nota Europese Commissie omtrent staatssteun

Nieuwsflash: nota Europese Commissie omtrent staatssteun

31/05/2016

31/05/2016

Op 19 mei 2016 stelde de Europese Commissie (EC) een nota voor. Deze geeft onder meer toelichting omtrent het begrip ‘staatssteun’ uit het EU-Verdrag. In juni volgt de Nederlandse vertaling, maar nu al kan vastgesteld worden dat de EC op basis van zijn interpretatie in de nota geen afbreuk doet aan de bestaande OESO- richtlijnen omtrent staatssteunschap.

Lees meer…

Opheffing bankgeheim Panama in 2018

Opheffing bankgeheim Panama in 2018

19/05/2016

19/05/2016

In de nasleep van de beruchte Panama Papers heeft de Panamese regering recentelijk een belangrijk initiatief genomen omtrent zijn bankgeheim. De regering kondigde immers aan vanaf 2018 over te gaan tot een automatische uitwisseling van fiscale gegevens.

Lees meer…

De Panama-papers

De Panama-papers

8/04/2016

08/04/2016

Met de Panama-papers worden de internationale vermogensstructuren andermaal geviseerd.

Lees meer…

De fiscus en opbrengsten uit internethandel

De fiscus en opbrengsten uit internethandel

17/03/2016

17/03/2016

Internethandel is booming. Steeds meer Belgen verkopen goederen online op veiling- en zoekertjessites als eBay, Kapaza en Marktplaats.nl. De fiscus – waakzaam aanwezig op het internet – spoort geroutineerde verkopers met een internethandel op om hen alsnog de nodige belastingen (btw, vennootschaps- en personenbelasting) te doen betalen.

Lees meer…

Wijziging standpunt schenkbelasting familiebedrijf

Wijziging standpunt schenkbelasting familiebedrijf

17/03/2016

17/03/2016

Als eigenaar van een familiebedrijf kan men al enkele jaren genieten van een vrijstelling van schenkbelasting voor de schenking van een familiebedrijf. En van een vlak tarief in de erfbelasting van 3% (voor partners en rechte lijn) of 7% (voor overige verkrijgers) bij vererving ervan en dit onder gelijklopende toepassingsvoorwaarden.

Lees meer…

meer belastingen bij renovatiewerken

Moet ik meer belastingen betalen bij renovatiewerken

17/03/2016

17/03/2016

De onroerende voorheffing wordt geheven op onroerende goederen, zoals een woning. Als eigenaar van vastgoed zal u deze gewestelijke belasting bijgevolg jaarlijks moeten betalen. Zo zijn renovatiewerken bijvoorbeeld, van belang voor de belastingen.

Lees meer…

geen wettelijke hypotheek tijdens opschorting op basis van wco-wet

Geen wettelijke hypotheek tijdens opschorting op basis WCO -wet

15/03/2016

15/03/2016

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 18 februari 2016 een einde gesteld aan de praktijk van de fiscus om een hypothecaire inschrijving te nemen. Dit gedurende de opschorting van een WCO -procedure.

Lees meer…

Fiscale amnestieregeling opgeschort na negatief advies

Fiscale amnestieregeling opgeschort na negatief advies van de auditeur bij de Raad van State

15/01/2016

De Auditeur bij de Raad van State is van mening dat het beleid van de BBI inzake fiscale amnestie, waarbij niet-aangegeven inkomsten rechtgezet worden tegen betaling van een bepaald boete-tarief onwettig is.

Lees meer…