fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Onjuiste weergaven van feiten in een BTW proces-verbaal. Quid rechtsgevolg?

23/02/2015

BTW -ambtenaren kunnen tijdens een controle vaststellingen doen die doorgaans opgenomen worden in een proces-verbaal.

Arrest 12 december 2014

Dergelijke vaststellingen hebben een bijzondere bewijswaarde, namelijk de vaststellingen dienen als bewijs zolang het tegendeel niet is bewezen.

Het Hof van Cassatie oordeelt in het arrest van 12 december 2014 dat het loutere feit dat een proces-verbaal geen volledige en juiste weergave van de feiten bevat de bijzondere bewijswaarde ontneemt, doch niet tot gevolg heeft dat het daaruit voortvloeiend dwangbevel onwettig is.

Het is dan aan de rechter om te onderzoeken of de in het proces-verbaal vermelde gegevens niet als eenvoudige inlichtingen in aanmerking kunnen worden genomen en als grondslag kunnen dienen van een bewijs op grond van feitelijke vermoedens.

–              Cassatie 12 december 2014

Share