fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Registratierecht in de Vlaamse Codex Fiscaliteit: recht op klein beschrijf

28/09/2015

In de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit wordt de administratieve tolerantie die ervoor zorgt dat u als koper uw recht op “klein beschrijf” behoudt, hoewel uw vorige woning nog niet verkocht is, decretaal verankerd. Deze verankering zal de rechtszekerheid ten goede komen.

Wat is een “klein beschrijf” ?

Wat is eigenlijk zo’n “klein beschrijf”? Het klein beschrijf houdt in dat u als koper bij aankoop of bouw van een bescheiden woning slechts 5% registratierechten (verkooprechten) zal moeten betalen op de koopsom, daar waar dit normaal 10% is. Om te kijken of het weldegelijk gaat over een bescheiden woning, moet het kadastraal inkomen onder een bepaald bedrag blijven (bv. 745 € voor bescheiden woningen). Een andere voorwaarde om van het verlaagd tarief gebruik te kunnen maken, bestaat erin dat de koper geen andere woning in eigendom mag hebben.

Een probleem

Deze laatste voorwaarde vormt in de praktijk een probleem, aangezien mensen vaak reeds een nieuwe woning aankopen, terwijl hun oude woning nog te koop staat. De vraag is dan of de koper nog steeds een klein beschrijf kan bekomen, hoewel hij eigenlijk niet aan alle voorwaarden hiervoor voldoet…

Gelukkig voor zo’n koper bestaat er in de praktijk een regeling dat hij in dergelijke situaties eerst de volle 10% registratierechten moet betalen bij de aankoop van de nieuwe woonst en vervolgens onder voorwaarden (o.a. de verkoop van zijn oude woning) nog  een klein beschrijf kan bekomen. Een van de voorwaarden is dat de koper zich ertoe verbindt om die andere woning binnen korte termijn van de hand te doen. Indien dat het geval is, krijgt de koper de helft van wat hij betaalde aan registratierechten terug. Deze gunstige praktijk is het gevolg van een administratieve tolerantie. Het nadeel van een dergelijke tolerantie is dat deze weinig rechtszekerheid biedt, doordat de administratie steeds kan terugkomen op haar beslissing.

Op 1 januari 2015 werd de inning van de registratierechten overgeheveld naar het Vlaamse gewest. In de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit wordt de hierboven vermelde administratieve tolerantie nu decretaal vastgelegd. De regeling is licht gewijzigd, in die zin dat men niet eerst het volle pond aan verkooprechten moet betalen (10%), maar zich onmiddellijk kan beperken tot het betalen van het verlaagd tarief van  5%. Ook is er in de Codex sprake van een kortere termijn om de andere woning te verkopen. Zo heeft men nu slechts 1 jaar de tijd, waar dit voorheen maximaal 2 jaar was.

De administratieve tolerantie heeft nu met de Codex een decretale basis gekregen. Op deze manier is er meer rechtszekerheid voor kopers van woningen die ondertussen nog bezig zijn met het verkopen van hun andere woning. Zij kunnen de voorwaarden om een klein beschrijf te bekomen, nu gewoon lezen en afdwingen op basis van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Share