fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Aanmelding gegevens buitenlandse rekeningen bij CAP kan eindelijk starten

Belastingplichtigen moeten in hun aangifte personenbelasting, naast de aanduiding van het bestaan van een buitenlandse rekening, nu ook verschillende gegevens over deze rekening melden aan het Centraal Aansprekingspunt (  CAP ) bij de Nationale Bank van België (NBB). 

Het gevolg van het KB van 3 april 2015.

Al sinds aanslagjaar 2012 bestaat er een plicht om gegevens betreffende buitenlandse rekeningen te melden bij het CAP. En dit in navolging van de plicht tot aanmelding van het bestaan van zo’n rekeningen bij de aangifte in de personenbelasting. De concrete uitwerking hiervan liet op zich wachten, waardoor deze aangifteplicht een tijdlang dode letter bleef. Nu komt er eindelijk schot in de zaak, want met het KB van 3  april 2015 worden de uitvoeringsmodaliteiten vastgelegd.

Voor het aanslagjaar 2015 zal de regeling, zoals ze in de wet geformuleerd staat, zonder meer van toepassing zijn. De aanmelding bij het CAP moet dus ten laatste gebeuren “gelijktijdig met het indienen van de aangifte” in de PB. Op de website van de FOD Financiën vindt men, naast het aanmeldingsformulier (zie onderaan dit artikel), ook toelichting die we nu nader bekijken.

Welke rekeningen moet men nu aanmelden bij het CAP?

Het gaat om rekeningen van elke aard die, zelfs tijdens een zeer korte tijdspanne, op enig ogenblik vanaf het begin van het belastbare tijdperk 2011 heeft bestaan bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Dit betekent dat zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen en rekeningen gebonden aan een hypothecaire lening of aan elke andere vorm van kredietverlening,… worden bedoeld.

Bij de aanmelding  van tijdens 2014 bestaande rekeningen moet men in principe slechts de gegevens vermelden met betrekking tot buitenlandse rekeningen die op enig ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk 2014 hebben bestaan. Dit moet ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2015. Voor vóór 2014 afgesloten rekeningen is er een bijzondere regeling uitgewerkt, aangezien eigenlijk sinds aanslagjaar 2012 de aanmeldingsplicht reeds gold maar dit toen nog niet mogelijk was. Voor de aanslagjaren 2012 t.e.m. 2014 moet u pas gegevens aanmelden indien u een schriftelijke uitnodiging hiertoe ontvangt door de Administratie.

Hoe kan u de gegevens aanmelden? Volgens de toelichting kan u dit doen op 3 wijzen:

1)      U kan online op de website van het CAP het formulier invullen;

2)      U kan ook op papier de gegevens meedelen, na downloading van het formulier op de website van het CAP; u zal nadien het ingevulde formulier samen met een recto-verso  kopie van uw identiteitskaart per post moeten opsturen naar de NBB;

3)      U kan ook beroep doen op  een lasthebber, zoals een boekhouder (geldig mandaat nodig); indien dit bij post gebeurt, zal ook het bewijs van het mandaat en de recto-verso kopie van de identiteitskaart van de lasthebber moeten worden toegevoegd.

Het formulier kan hier gevonden worden.

 

Share
Tags: , ,