fiscaal advocaat brugge

Everest Tax

Versoepelde opheffing bankgeheim kan bijna van start gaan

Na twee jaar kan de versoepelde opheffing van het bankgeheim bijna van start gaan. Met het K.B. van 17-07-2012 werd de werking geregeld van het centraal aanspreekpunt (CAP) dat, in de schoot van de NBB zal zorgen voor de gegevensuitwisseling tussen banken.

(meer…)

Verdere versoepeling aanslag geheime commissielonen

Dat de aanslag geheime commissielonen bij vennootschappen niet geliefd is, is een open deur intrappen. Klaarblijkelijk begint de wetgever stilaan ook tot het besef te komen dat alles inzetten op fraudebestrijding in veel gevallen contraproductief en demotiverend werkt. Daarom werden een aantal ingrijpende versoepelingen doorgevoerd op deze aanslag van 309 %.

(meer…)

De toepassing in de tijd van de Belgisch-Franse grensarbeidersregeling

Het belastingregime van grensarbeiders werd ingrijpend gewijzigd door de ondertekening van het avenant op 12 december 2008. Hierbij werd een belangrijk addendum toegevoegd aan de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting.

(meer…)

Schorsing verjaring bij bijkomende onderzoekshandelingen

Met de wet van 14 januari 2013 werden de verjaringsregels in (fiscale) strafzaken bijgeschaafd. Vanaf nu zal de verjaring ook geschorst worden indien bijkomende onderzoekshandelingen worden gevraagd.

(meer…)

Nieuwe fiscale regularisatie in de maak?

In de schoot van de regering zou gewerkt worden aan een vernieuwde regeling omtrent de fiscale regularisatie. De bedoeling hierbij zou zijn om de repatriëring van zwarte vermogens gevoelig te versnellen, en dit door de bestaande regeling te versoepelen. (meer…)

Cashbetalingen bij goud- en kopertransacties aan banden.

De Ministerraad keurde op 7 februari een voorontwerp goed waarbij de cashbetalingen bij goud- en kopertransacties aan banden gelegd zullen worden. (meer…)

Maaltijdkosten steeds aftrekbaar?

Zijn maaltijdkosten die niet noodzakelijk met klanten of collega’s genuttigd werden toch als beroepskosten aftrekbaar?
De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge aanvaardde in een recente uitspraak een forfaitaire kost per dag. (meer…)