fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Maaltijdkosten steeds aftrekbaar?

Zijn maaltijdkosten die niet noodzakelijk met klanten of collega’s genuttigd werden toch als beroepskosten aftrekbaar?
De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge aanvaardde in een recente uitspraak een forfaitaire kost per dag.

Dagelijks forfaitair beroepskost voor maaltijden

De Rechtbank oordeelde dat een belastingplichtige onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een dagelijkse forfaitair bepaalde beroepskost voor maaltijden.
Het betrof het geval van een apotheker die op “geruime” afstand van zijn woonplaats werkt, en dan ook genoodzaakt was zijn middagmalen telkens buitenshuis te nuttigen.
De Rechtbank aanvaardde een forfaitaire aftrek als beroepskost voor deze maaltijden.
Doordat de apotheker op geruime afstand van zijn woonplaats werkt, is het voor hem niet mogelijk thuis zijn middagmaal te nuttigen.
De kost die dit met zich meebrengt, is volgens de Rechtbank aftrekbaar.

Berekening kost

Om deze kost te begroten werd de gemiddelde prijs van een maaltijd buitenhuis vastgesteld op 11,50 €. Hiervan moet volgens de Rechtbank het privé gedeelte afgetrokken worden, namelijk de prijs van een maaltijd thuis, die een zuivere kost van persoonlijke aard is. Voor inkomstenjaar 2008 (jaar waarover deze betwisting gaat), wordt dit persoonlijk gedeelte op 3 € per dag geraamd.
Rekening houdend met de aftrekbeperking tot 69% voor restaurantkosten bedroeg het aftrekbare bedrag dan ook 5,68 €/dag [(11,50  – 3 ) x 69%]
Rb. Brugge 12 november 2012, Fisc. 1324, p.11

 

Lees hier meer blogitems.

Share