fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Cashbetalingen bij goud- en kopertransacties aan banden.

De Ministerraad keurde op 7 februari een voorontwerp goed waarbij de cashbetalingen bij goud- en kopertransacties aan banden gelegd zullen worden.

Oorzaken stopzetting cashbetalingen bij goud- en kopertransacties

Tegengaan van witwassen

Met het voorontwerp zal de bestaande regeling op de betaling in contanten uitgebreid worden door de beperking van cash betalingen uit te breiden tot  5000 euro voor de verkopen van particulieren aan handelaren in edele metalen. Het overige deel zal overgeschreven moeten worden. De Ministerraad beoogt hier klaarblijkelijk het tegengaan van witwassen door middel van goudtransacties.

Tegengaan koperdiefstallen

Teneinde de koperdiefstallen tegen te gaan, zal het opkopen van gerecycleerde of gebruikte koperkabels niet meer in contanten betaald kunnen worden.

Lees hier ook meer blogitems.

Share