fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Nieuwe fiscale regularisatie in de maak?

In de schoot van de regering zou gewerkt worden aan een vernieuwde regeling omtrent de fiscale regularisatie. De bedoeling hierbij zou zijn om de repatriëring van zwarte vermogens gevoelig te versnellen, en dit door de bestaande regeling te versoepelen.

De krachtlijnen

Een eerste fase van 6 maanden waarbij iedereen die reeds van de regeling gebruik maakte, nogmaals de kans geboden wordt om een regularisatieaangifte te indienen. Onder de bestaande regeling kan een belastingplichtige immers slechts eenmaal regulariseren.

De bedoeling hiervan is om diegenen die zich in hun aangifte beperkt hebben tot de fiscaal niet-verjaarde inkomsten, en aldus slechts 5 of 7 jaar terug in te tijd gegaan zijn, toch te overhalen, en zo ook het risico op een strafrechtelijke witwasvervolging tegen te gaan.
Het boetetarief zou wel verhoogd worden van 10 naar 15%.
Verder zou in deze fase ook voorzien worden dat, voor wat betreft niet aangegeven beroepsinkomsten, ook de sociale bijdragen zouden kunnen worden geregulariseerd.

In een tweede fase van 6 maanden zou het ook mogelijk zijn om voor zwaardere vormen van fraude een regularisatie aan te vragen. Voor de fiscaal verjaarde zware fraude zou een boete gelden van 35%. Voor fiscaal niet-verjaarde fraude zou de boete verder stijgen naar 20%.

Hierover later meer.

Lees hier meer blogitems.

Share