fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Vernietigingsberoepen bij het Grondwettelijk Hof aangaande de grensoverschrijdende fiscale meldingsplicht (DAC6)

Op 20 december 2019 werd de Europese richtlijn (EU 2018/822) die voorziet in een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen m.b.t. grensoverschrijdende fiscale constructies (de “DAC6”-richtlijn) door de Belgische wetgever als nationaal recht aangenomen.

Hierdoor dient informatie over sommige grensoverschrijdende constructies door tussenpersonen aan de fiscus doorgegeven te worden. Momenteel zijn hieromtrent een aantal vernietigingsberoepen bij het Grondwettelijk Hof hangende.

 

Heel recent (op 30 juni 2020 en 1 en 2 juli 2020) werden een aantal vernietigingsberoepen tegen de Belgische omzettingswet van de “DAC6”-richtlijn  bij het Grondwettelijk Hof ingeleid. Dit gebeurde onder meer door de Orde van Vlaamse balies.

 

Eén van de voornaamste argumenten tegen deze “DAC6”-reglementering is de strijdigheid ervan met het beroepsgeheim van de advocaat.

 

grensoverschrijdende fiscale meldingsplicht

 

Auteurs: Alexander Delafonteyne en Floor Dhondt

 

Share
Tags: , ,