fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Uitgestelde meldingsplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)

Situatie voor COVID-19

De Europese richtlijn houdt voor fiscale tussenpersonen in een aantal gevallen een  meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies in.

In een eerdere bijdrage informeerden wij u reeds over de recente omzetting van de Europese richtlijn (EU 2018/822) die voorziet in een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen m.b.t. grensoverschrijdende fiscale constructies (de “DAC6”-richtlijn). De door de wetgever vooropgestelde termijnen aangaande de meldingsplicht werden als gevolg van de COVID-19 pandemie echter uitgesteld.

De Belgische wet ter omzetting van de richtlijn treedt in werking op 1 juli 2020. Oorspronkelijk gold dan ook een meldingsplicht voor bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies die vanaf 1 juli 2020 opgezet werden. Er werd bovendien voorzien in een zogenaamde retroactieve toepassing vanaf 25 juni 2018. Dit betekent dat ook van de grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 melding aan de FOD Financiën gemaakt moest worden. Dit diende aanvankelijk uiterlijk op 31 augustus 2020 te gebeuren.

 

uitgestelde meldingsplicht dac6

 

Uitstel van de meldingstermijnen

Gelet op de hoogst ongebruikelijke situatie aangaande COVID-19 werd op Europees niveau  overeenstemming bereikt over een optioneel uitstel van zes maanden voor de meldingsplicht voorzien in de “DAC6”-richtlijn. België heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Concreet houdt dit in:

  • De melding van grensoverschrijdende fiscale constructies waarvan de eerste stap van implementatie werd gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moet nu uiterlijk op 28 februari 2021 gebeuren (in plaats van op 31 augustus 2020);
  • Voor nieuwe meldingsplichtige constructies begint de termijn van dertig kalenderdagen pas te lopen vanaf 1 januari 2021 (in plaats vanaf 1 juli 2020);
  • De periodieke rapportering over de marktklare constructies moet uiterlijk op 30 april 2020 voor het eerst gebeuren.

 

De uitgestelde rapportagetermijn geldt zowel voor federale belastingen als voor de regionale belastingen waarvan de FOD Financiën instaat voor de dienst van belastingen.

 

Auteurs: Alexander Delafonteyne en Floor Dhondt

 

Share
Tags: , ,