fiscaal advocaat brugge

Everest Tax

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

(meer…)

Tags: ,

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

(meer…)

Tags: ,