fiscaal advocaat brugge

Everest Tax

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

(meer…)

Tags: ,