fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Cashgeld over de grens

Al vele jaren is er een Europese Verordening ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze voorziet onder andere in controles op personen die de grens van de Europese Unie overschrijden met 10.000 € of meer. Deze Verordening kent een opvolger (Verordening EU 2018/1672) met enkele nieuwe elementen.

Verordening EG nr. 1889/2005

Wie cash geld over de grens van de Europese Unie wil brengen, moet dit melden bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat via welke het geld de EU binnenkomt of verlaat. Het gaat over bedragen van 10.000 € en meer in liquide middelen. Het doel van de Verordening was witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

 

cash geld over de grens

 

De nieuwe verordening (EU) 2018/1672

Voorgaande verordening heeft een vernieuwing ondergaan.

Wie?
De personen die 10.000 € of meer over de grens van de EU brengen, worden geviseerd door deze richtlijn. Onder personen begrijpt men zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, de eigenaar van de middelen alsook de vervoerder van de middelen. Ook de ontvanger zal verplicht geïdentificeerd moeten worden.

Wat?
Het begrip ‘liquide middelen’ dekt in de nieuwe verordening een grotere lading. Niet enkel cash geld en verhandelbare instrumenten, maar ook muntstukken met een bepaald goudgehalte en prepaidkaarten worden vallen hieronder.
De aangifteplicht voor het brengen van cash geld over de grens kent een uitbreiding. Deze bestaat uit een ‘disclosureverplichting’ voor het verzenden of ontvangen van meer dan 10.000 € in cash in post(pakketten), (container)vracht- en koerierszendingen.
Volgende elementen moeten vanaf 3 juni 2021 aangegeven worden:

  • Vervoerder, met inbegrip van volledige naam, contactgegevens, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en identificatiedocumentnummer;
  • Eigenaar van de liquide middelen, met inbegrip van de volledige naam, contactgegevens, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en identificatiedocumentnummer en btw-nummer in geval van rechtspersoon;
  • De beoogde ontvanger van de liquide middelen, met inbegrip van de volledige naam, contactgegevens, inclusief adres, geboorteplaats en geboortedatum, nationaliteit en identificatiedocumentnummer en btw-nummer in geval van rechtspersoon;
  • De aard en het bedrag of de waarde van de liquide middelen;
  • De economische herkomst van de liquide middelen;
  • Het beoogde gebruik van de liquide middelen;
  • De transportroute;
  • Het vervoermiddel.

Wanneer er minder dan 10.000 € over de grens wordt gebracht, kan dit tijdelijk in bewaring genomen worden. Een voorwaarde hierbij is dat er een indicatie bestaat van gebruik voor criminele activiteiten. Tevens beoogt de verordening een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten en de Financial Intelligence Units.

Waar?
De aangifte gebeurt bij de bevoegde autoriteiten. Dit zijn de douane autoriteiten van de lidstaten.

Wanneer?
De verordening is van toepassing vanaf 3 juni 2021. Vanaf dan gelden de strengere aangifteverplichtingen voor natuurlijke en rechtspersonen bij de douane autoriteiten van de lidstaten bij het brengen van cash geld over de grens van de Europese Unie.

Auteurs: Alexander Delafonteyne & Elodie Blancke

 

Share
Tags: ,