fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Vergoeding voor thuiswerk

Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus wordt telewerk stilaan het nieuwe normaal. Uiteraard brengt thuiswerk extra kosten voor de werknemer met zich mee. De werkgever kan hiervoor een extra vergoeding voor thuiswerk toekennen die, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, niet belastbaar is in de personenbelasting.

 

Telewerk

Sinds jaar en dag bestaat er een belastingvrije kostenvergoeding voor thuiswerk. Telewerk is het van thuis uit werken tijdens de normale kantooruren. Voor het gebruik van een eigen computer en het internet van thuis kan men aanspraak maken op een kostenvergoeding tot €40 per maand. Met een vergoeding van maximum € 20 voor de persoonlijke internetaansluiting en € 20 voor het gebruik van de privécomputer.

Het ligt voor de hand dat deze vergoeding niet alle kosten dekt.  Zo maken thuiswerkers heel wat meer kosten dan louter deze voor de eigen computer en internet. (Denk maar aan verwarming, elektriciteit, bureaumaterialen….) Voor deze kosten kan eveneens een belastingvrije vergoeding voorzien worden, de zogenaamde bureauvergoeding.

 

vergoeding voor thuiswerk

 

Vergoeding voor thuiswerk

Op aangeven van de rulingdienst verankerde de fiscus deze forfaitaire bureauvergoeding op 14 juli 2020 in een circulaire.

Dit standpunt voorziet een regeling naar analogie met deze die de RSZ reeds voorzag. Deze administratie aanvaardde reeds een forfaitaire kostenvergoeding onder het mom van een bureauvergoeding van maximum €126,94, sinds 1 april geïndexeerd €129,48 per maand.

Nu is deze vergoeding niet enkel vrij van sociale bijdragen maar ook van personenbelastingen. Hoewel de fiscus deze benoemt als thuiswerkvergoeding, is deze vergelijkbaar met de bureauvergoeding.

De werknemer maakt aanspraak op deze kostenvergoeding indien hij regelmatig en structureel thuis werkt. Voor een voltijdse betrekking is dit minstens 5 werkdagen per maand.

 

Beroepskosten

Deze vergoeding voor thuiswerk dekt de bureaukosten. Dit zijn de kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing… in de verblijfplaats van de werknemer.

 

Cumuleerbaarheid

De circulaire bepaalt uitdrukkelijk dat deze vergoeding voor thuiswerk niet mag worden gecombineerd met eventuele andere vergoedingen voor bureaukosten.

Bijgevolg rijst de vraag naar het cumuleren met de forfaitaire kostenvergoeding van €40 voor gebruik van eigen computer en thuisinternet. Een letterlijke interpretatie van de tekst laat ons in het ongewisse.

Onrechtstreeks kunnen we uit de beschrijving van de bureaukosten afleiden dat deze kosten namelijk niet gedekt worden door de thuiswerkvergoeding. Dit wil zeggen dat de werknemer in principe en onder enige voorbehoud bijkomend een aanspraak kan maken op deze vergoeding. In tegenstelling tot de thuiswerkvergoeding wordt deze niet automatisch toegekend.

 

 

Auteurs: Alexander Delafonteyne en Francis Vincke

 

 

Share
Tags: ,