fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen

15/01/2018

De Vlaamse regering keurde dit samenwerkingsakkoord goed op 16 december 2016. Zo kwam er een einde aan de rechtsonzekerheid die was ontstaan sinds de inwerkingtreding van de federale regularisatie op 1 augustus 2016.

Dit akkoord biedt een oplossing voor bedragen waarbij de aangever geen opdeling kan maken tussen het deel dat enerzijds valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. En het deel dat onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt anderzijds. Wel moet het gaan om bedragen die hadden moeten worden onderworpen aan zowel federale – als Vlaamse gewestbelastingen.

TIJDELIJKE REGULARISATIE

In het akkoord wordt gekozen voor een tijdelijke regularisatie, dit naar analogie met de Vlaamse tijdelijke regularisatie. Maar dus in tegenstelling tot de permanente fiscale regularisatie. De fiscale regularisatie richt zich zowel op particulieren als op rechtspersonen. En wil hen de mogelijkheid bieden om spontaan de niet eerder aangegeven en niet-splitsbare bedragen alsnog aan te geven. Dit in ruil voor fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

VERDEELSLEUTEL

In dit akkoord werd onder meer de verdeelsleutel vastgesteld voor de verschillende categorie├źn van bedragen die worden aangegeven. Vlaams minister van Financi├źn en Begroting Tommelein en zijn federale collega Johan Van Overtveldt legden de verdeling vast op 50/50. De opbrengsten van de fiscale regularisatie van deze bedragen gaan dus voor de helft naar het federale en voor de helft naar het Vlaamse niveau. Het totale bedrag wordt met andere woorden fictief opgedeeld volgens de verdeelsleutel 50/50, waarna het toepasselijke tarief erop wordt berekend.

Lees hier ook andere blogitems.

Share
Tags: , ,