fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

Verlening van verschillende aangiftetermijnen

Voor wat betreft de inkomstenbelastingen, met name de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, worden de aangiftetermijnen die verstreken op 16 maart verlengd tot en met 30 april 2020.

Betreffende de btw-aangifte, is er een uitstelregeling van toepassing: men kan rekenen op twee maanden uitstel, resulterend in de volgende deadlines:

 • Periodieke aangiften:
  • Aangifte februari 2020: 6 april 2020;
  • Aangifte maart 2020: 7 mei 2020;
  • 1ste kwartaal 2020: 7 mei 2020.
 • Intracommunautaire opgaven:
  • Aangifte februari 2020: 6 april 2020;
  • Aangifte maart 2020: 7 mei 2020;
  • 1ste kwartaal 2020: 7 mei 2020.
 • Jaarlijkse klantenlisting: 30 april 2020.

 

fiscale maatregelen corona-virus

 

De Vlaamse Overheid heeft aangekondigd dat de aanslagbiljetten in het kader van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 vanaf september opgezonden zullen worden. Normaal gebeurt dit in mei.

In het kader van erfbelasting heeft  de Vlaamse regering aangekondigd dat de aangiftetermijn met  twee  maanden verlengd wordt (een tolerantieperiode).

Er worden geen sancties gekoppeld aan laattijdige registratie-akten, zoals belastingverhogingen. Ook met betrekking tot de registratiebelasting kan men op twee maanden uitstel rekenen. Deze termijn vangt aan van zodra de periode van verstrengde maatregelen verstreken is. Indien de maatregelen langer zouden blijven duren, worden ze ook automatisch verlengd. Toepassingsgevallen betreffen teruggave bij wederverkoop, meeneembaarheid door verrekening, de domiciliëringsverplichting in de gezinswoning en de domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor de bescheiden woning. Bijgevolg dienen notarissen geen akten te verlijden om aan de wet te voldoen.

 

Betalingsfaciliteiten in crisistijden

Een aantal andere fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus hebben betrekking op de betaling van de verschillende belastingen.

Voor de inkomstenbelastingen geldt er allereerst uitstel van betaling: men kan ervoor opteren om later te betalen zonder boetes of nalatigheidsintresten verschuldigd te zijn. Concreet heeft de regering in een bijkomende termijn van twee maanden voorzien, zonder bijkomende lasten, met betrekking tot de belasting van AJ 2019 die vanaf 12 maart 2019 gevestigd worden.

Daarnaast verzekert de federale regering enkele steunmaatregelen: de mogelijkheden van een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van sancties ten gevolge van het niet-betalen. De deadline voor de aanvragen is 30 juni 2020. Met name de bedrijfsvoorheffing zal hierdoor enorme flexibiliteit ervaren. De fiscus heeft ook voorzien in een aanvraagformulier om kosten in verband met thuiswerk aan te geven.

Concreet gelden de volgende betalingsdeadlines met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing:

 • Aangifte februari 2020: 13 mei 2020
 • Aangifte maart 2020: 15 juni 2020
 • 1ste kwartaal 2020: 15 juni 2020

Het uitstel van betalingsprincipe geldt mede met betrekking tot btw:

 • Aangifte februari 2020: 13 mei 2020;
 • Aangifte maart 2020: 15 juni 2020;
 • 1ste kwartaal 2020: 15 juni 2020.

Dezelfde steunmaatregelen zijn op de btw van toepassing.

De Vlaamse Overheid kende, voor wat betreft  de verkeersbelasting,   volgende verlengingen van de betaaltermijnen voor rechtspersonen toe:

 • Voor aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verzonden worden, wordt onmiddellijk een verlengde betalingstermijn van 6 maanden vermeld;
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden, en waarop een termijn van twee maanden vermeld werd, wordt een verlenging van 4 maanden toegekend.

Aan eenmanszaken zal  een afbetalingsplan toegestaan worden of kan kwijtschelding van de nalatigheidsinteresten toegestaan worden. Tot slot zullen verzoeken tot gespreide betaling soepel behandeld worden door de Vlaamse Belastingdienst.

 

Auteurs: Onoseta EIYA & Alexander Delafonteyne

 

Share
Tags: , ,