fiscaal advocaat brugge

Disclaimer

1. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. EVEREST ADVOCATEN levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. EVEREST ADVOCATEN is niet verplicht de informatie up to date te houden. Indien u een specifieke juridische vraag heeft, dient u één van onze ter zake gekwalificeerde advocaten te contacteren om gepast juridisch advies te bekomen. EVEREST ADVOCATEN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld. EVEREST ADVOCATEN kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is EVEREST ADVOCATEN aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

2. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. EVEREST ADVOCATEN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

3. Communicatiebeleid

Elektronische communicatie, waaronder eventuele bestanden in bijlage, die vanuit EVEREST ADVOCATEN worden verzonden zijn vertrouwelijk en kunnen door het beroepsgeheim zijn beschermd. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent van een elektronisch bericht, gelieve dan EVEREST ADVOCATEN van deze vergissing op de hoogte te brengen en het bericht van uw systeem te verwijderen. De veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische communicatie kan niet gegarandeerd worden. EVEREST ADVOCATEN kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Uitgaande en ontvangen elektronische communicatie mag worden gecontroleerd op de naleving van de interne richtlijnen van EVEREST ADVOCATEN en om de zakelijke belangen van EVEREST ADVOCATEN te vrijwaren. Mappen met ontvangen elektronische communicatie mogen door de ontvanger worden gedeeld met medewerkers van EVEREST ADVOCATEN. Mappen met elektronische communicatie mogen door EVEREST ADVOCATEN worden gearchiveerd voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.