fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus?

Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën.

Met deze controleacties zal de fiscus in 2019 eerst en vooral focussen op belastingplichtigen met een buitenlandse rekening. Immers meer dan de helft van de Belgen zou hun buitenlandse rekening niet aangeven. Hierdoor loopt de Schatkist de roerende voorheffing op ontvangen intresten en dividenden mis.

Net zoals voorgaande jaren, worden ook dit jaar de belastingplichtigen die werkelijke kosten bewijzen, geviseerd. Alle kosten gemaakt om het beroep uit te oefenen, kunnen in mindering worden gebracht. De moeilijkheid blijft hierbij dat de belastingplichtige in principe de bewijslast draagt van het beroepsmatige karakter van deze kosten.

De belastingplichtigen die onderhoudsgeld naar het buitenland overschrijven en dit fiscaal in mindering brengen, worden, net als voorheen, geviseerd. Het eventueel misbruik kan erin bestaan dat het geld nooit bij de begunstigde op het buitenlands adres aankomt.

Verhuurders lopen tevens een verhoogde kans op controle. Er wordt niet steeds aangegeven dat de huur betrekking heeft op een handelszaak of kantoor. Dergelijke verhuur wordt op basis van de werkelijke huurinkomsten belast.

Bedrijven die omzet realiseren in het buitenland maken ook een grotere kans op selectie. De fiscus is namelijk van mening dat dergelijke bedrijven hun buitenlandse inkomsten niet steeds aangeven. Ook wanneer hun omzet niet in verhouding is met gelijkaardige ondernemingen, of wanneer de omzet abnormaal evolueert, is de kans op controle groot.

De bedrijven met een liquidatiereserve ontsnappen niet. De fiscus kondigde aan strikt te zullen toezien op de voorwaarden voor het aanleggen en uitkeren van een dergelijke reserve.

Als laatste staan ook de holdings staan op de radar, wanneer een kapitaalsverhoging gevolgd werd door een niet-belast kapitaalsvermindering.

Wanneer u zich in één of meer van bovenstaande gevallen kan plaatsen, vergroot aldus de kans op een controle van de fiscus.

 

controleacties fiscus 2019

Auteurs: Elodie Blancke & Alexander Delafonteyne

 

Share
Tags: