fiscaal advocaat brugge

Everest Tax

Aangifte inkomstenbelasting te laat: vanaf wanneer?

05/10/2016

De fiscus schrijft verschillende termijnen voor waarbinnen het indienen van de aangifte in de inkomstenbelasting en specifieker, de personenbelasting dient te gebeuren. De termijnen van de inkomstenbelasting hangen af van hoe de aangifte ingediend moet worden en wie de aangifte indient. Wanneer is een aangifte nu te laat ingediend en wat zijn de gevolgen hiervan?

(meer…)

Tags: ,

Bijzondere belastinginspectie screent bankkaarten

13/09/2016

Een opmerkelijk bericht verscheen dit weekend in de kranten. De Bijzondere Belastinginspectie screent bankkaarten. Via WORDLINE zou de BBI alle gegevens m.b.t. transacties met bank- en kredietkaarten willen opvragen. Op die manier wenst de BBI klaarblijkelijk fraude met buitenlandse rekeningen op te sporen.

(meer…)

Tags: , , ,

Fiscale regularisatie: nieuwe versie eindelijk goedgekeurd

01/09/2016

Na een hindernissenparcours van anderhalf jaar, is de kogel eindelijk door de Kerk. De Kamer van volksvertegenwoordigers paste het wetsontwerp omtrent fiscale regularisatie op een aantal punten aan de opmerkingen van de Raad van State, en keurde op 21 juli 2016 het nieuwe permanente systeem voor fiscale en sociale regularisatie goed.

(meer…)

Tags: , , , , , ,

Belasting op tweede verblijven onwettig?

30/08/2016

De belasting op tweede verblijven blijft voor discussie zorgen. Eigenaars worden geconfronteerd met een verhoogde taks, en worden daarnaast ook belast in de personenbelasting. Gemeenten van hun kant zien de kost van deze tweede verblijven onvoldoende gedekt. Zijn deze belastingen onwettig?

(meer…)

Tags: ,

Vrijstellingen van onroerende voorheffing

25/08/2016

De onroerende voorheffing is de jaarlijks terugkerende belasting op onroerende goederen. Hiervoor zijn echter ook tal van vrijstellingen en vermindering voorzien zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor rusthuizen, of de vermindering wegens improductiviteit.

(meer…)

Tags: , , ,

Indiening bezwaarschrift bij ontvangkantoor voortaan geldig

25/08/2016

De ontvangkantoren van de FOD FINANCIËN worden heel vaak aangesproken door de belastingplichtige. Vooral bij ontvangst van een aanslagbiljet. Op zich is dit niet verwonderlijk aangezien het ontvangkantoor het eerste aanspreekpunt is bij vragen inzake berekening en betaling.

(meer…)

Tags: ,

Schending gelijkheidsbeginsel bij berekening voordeel alle aard woning

01/06/2016

Het hof van beroep te Gent oordeelde onlangs dat de formule die gebruikt wordt voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een woning in strijd is met het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsbeginsel.

(meer…)

Tags: , , ,

Herhaalde niet-betaling BTW: Wanneer geldt vermoeden van fout niet?

/

01/06/2016

In februari velde het hof van beroep te Antwerpen een opmerkelijk arrest. Dit in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders van vennootschappen voor achterstallige BTW. Doordat de herhaalde niet-betaling van de BTW het gevolg was van financiële moeilijkheden die hebben geleid tot het faillissement geldt het vermoeden van fout in hoofde van die zaakvoerder niet meer.

(meer…)

Tags: ,

Nieuwsflash: nota Europese Commissie omtrent staatssteun

31/05/2016

Op 19 mei 2016 stelde de Europese Commissie (EC) een nota voor. Deze geeft onder meer toelichting omtrent het begrip ‘staatssteun’ uit het EU-Verdrag. In juni volgt de Nederlandse vertaling, maar nu al kan vastgesteld worden dat de EC op basis van zijn interpretatie in de nota geen afbreuk doet aan de bestaande OESO- richtlijnen omtrent staatssteunschap.

(meer…)

Tags:

Bedrijfsklusjesdienst als extralegaal voordeel

19/05/2016

Vergeet bedrijfswagens en bedrijfsgsm’s om uw werknemers een extralegaal voordeel toe te kennen. Sinds april bestaat nu ook de formule bedrijfsklusjesdienst voor werknemers (ResQ). Dit is het nieuwe digitale bonussysteem voor werknemers bij uitstek.

(meer…)

Tags: