fiscaal advocaat brugge

Avantages de toute nature – téléphone, internet et PC

Als een werknemer of bedrijfsleider kosteloos voor privédoeleinden een telefoon (of gsm) of computer en/of internetaansluiting ter beschikking krijgt, vormt dit een belastbaar voordeel alle aard.

Tot 31 december 2017 werd het voordeel bepaald op basis van ofwel de werkelijke waarde voor de werknemer, ofwel forfaitair, ongeacht het werkelijke gebruik.

Vanaf 1 januari 2018 werd de waardering van deze voordelen gemoderniseerd. Voorheen werd immers enkel rekening gehouden met PC’s, maar nog niet met bijvoorbeeld laptop’s of tablets. Ook voor smartphone’s was nog geen forfaitaire waardering voorzien.

Inkomstenjaar Tablet/Gsm/Smartphone (toestel) Vast- of mobiel telefoonabonnement Pc/Laptop Internet Smartphone incl. tel- & internet abonnement
2019 36 euro/toestel 48 euro 72 euro/toestel 60 euro 144 euro (36 + 48 + 60)
2018 36 euro/toestel 48 euro 72 euro/toestel 60 euro 144 euro (36 + 48 + 60)
2017 werkelijke waarde werkelijke waarde 180 euro 60 euro /
2016 werkelijke waarde werkelijke waarde 180 euro 60 euro /
2015 werkelijke waarde werkelijke waarde 180 euro 60 euro /