fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Gelukkig Nieuw(Fiscaal)jaar!

Zodra de eerste champagneflessen op oudejaar ontkurkt worden; de eerste vuurpijlen hun weg zoeken in de ijle winterse lucht; U de eerste wensen voor het nieuwe jaar 2015 ontvangt, zijn er reeds tal van nieuwigheden in werking getreden op fiscaal vlak.

Inderdaad, als u dacht dat we in 2014 heel wat fiscale wijzigingen ondergaan hebben zal het u wellicht niet verrassen dat de “zweedse coalitie”, alsook de Vlaamse Regering nog tal van fiscale nieuwigheden in 2015 uit de hoed zal toveren.

Een overzicht van wijzigingen die reeds in werking treden vanaf 1 januari 2015.

Bedrijfswagens worden duurder

Werknemers of zelfstandigen die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever of hun vennootschap en die de wagen ook nog eens privé gebruiken, zullen een hoger voordeel in natura betalen dan in 2014.

De belastingverhoging is het gevolg van de jaarlijkse aanpassing van de CO2-uitstoot, die deel uitmaakt voor de berekening van het belastbare voordeel. Zowel voor diesel- als benzinewagens daalt de standaarduitstoot, wat met zich meebrengt dat het belastbare voordeel stijgt.

Miserietaks wordt grotendeels terug vastgelegd op 1 procent

De taks verschuldigd bij de verdeling van een onroerend goed die in 2012 verhoogd werd van 1 procent naar 2,5 procent en die wegens de sociale drama’s de bijnaam miserietaks kreeg, wordt opnieuw verlaagd naar het oorspronkelijk tarief van 1%.

Deze daling geldt evenwel enkel in het geval van een echtscheiding of de beëindiging van wettelijke samenwoning. In andere situaties (o.a. omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op een onroerend goed, de verdeling van een onroerend goed naar aanleiding van het openvallen van een nalatenschap) blijft het tarief voor alle duidelijkheid 2,5 procent.

Pensioensparen minder belast

Teneinde het pensioensparen verder aan te moedigen, verlaagt de federale regering de zogenaamde “anticipatieve heffing” van 10 naar 8 procent. Tot en met 2014 werd op de leeftijd van 60 jaar een eenmalige eindbelasting van 10 procent geheven. Die heffing wordt nu verlaagd tot 8 procent. In ruil wordt de volgende vijf jaar al 1 procent ingehouden op bestaande contracten. Wie pas in 2015 met pensioensparen begint, zal niet vervroegd worden belast. Die spaarders worden op 60-jarige leeftijd de volledige taks van 8 procent belast. De regering-Michel besliste daarnaast ook om de fiscale aftrekbaarheid de komende vijf jaar te bevriezen op 940 euro per jaar. Die bevriezing geldt evenwel ook al vanaf het aanslagjaar 2015, dus voor de inkomsten en uitgaven van 2014.

Vlaams gewest zet mes in woonbonus

De woonbonus, de belastingaftrek voor hypothecaire leningen, is vanaf 1 januari 2015 geen federale bevoegdheid meer maar een gewestelijke. In haar regeringsverklaring van 23 juli kondigde de Vlaamse regering meteen aan dat de woonbonus fors ingeperkt wordt. Voor wie al een lening heeft lopen, verandert er op het eerste zicht niets, behalve evenwel dat de vermindering in het kader van de woonbonus vanaf 2015 niet langer geïndexeerd zal worden.

Het basisbedrag van de woonbonus bedraagt tot 1 januari 2015 2.280 euro, de verhoging voor de enige woning bedraagt gedurende de eerste 10 jaar dat de lening loopt 760 euro en de verhoging voor drie kinderen ten laste 80 euro.

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt het basisbedrag van de woonbonus slechts 1.520 euro, de verhoging voor de enige woning bedraagt gedurende de eerste 10 jaar dat de lening loopt 760 euro en de verhoging voor drie kinderen ten laste 80 euro.

Het percentage van de belastingvermindering daalt van 45 naar 40 procent. in tegenstelling tot de oude woonbonus speelt de hoogte van het inkomen geen rol meer.

Beurstaks gaat omhoog

Op 1 januari 2015 stijgt de beurstaks zowel voor aandelen, als voor beleggingsfondsen. Voor obligaties is er niets nieuws onder de zon. Beleggers die van plan zijn nog aandelen te kopen of te verkopen, doen dat best nog voor het einde van het jaar.

De taks op de aankoop en de verkoop van aandelen stijgt licht van 0,25 naar 0,27 procent op het hele bedrag. De maximale taks stijgt van 740 naar 800 euro. Voor beleggingsfondsen gaat het om een stijging van 1 naar 1,32 procent, terwijl de maximale taks toeneemt van 1.500 tot 2.000 euro.

Martin Luther King zei ooit de verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen. Niet enkel in Amerika, maar ook in ons Belgenland geldt dit overduidelijk. Niettemin wensen wij U een gelukkig en inspirerend 2015 toe.

Lees hier meer blogitems.

Share