fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Btw-administratie waakt over de doorverkoop van evenemententickets

20/08/2015

De btw-administratie ging recent dieper in op de situatie waarin evenemententickets worden doorverkocht. Met zomerfestivals als Rock Werchter, Tommorowland en Pukkelpop in gedachten, komt deze verduidelijking als geroepen.

Wat met de winstmargeregeling

Volgens de administratie mag u in principe bij het doorverkopen van uw toegangsticket voor een evenement de winstmargeregeling niet toepassen.

Kort samengevat betekent deze winstmargeregeling dat u de btw niet op uw omzet, maar op het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs van de evenemententickets, namelijk de winstmarge, mag berekenen. Als u uw ticket met winst verkoopt, zal uw winstmarge positief zijn en zal u hierop btw moeten betalen. Als u echter uw ticket met verlies verkoopt, zal u een negatieve winstmarge hebben. Over zo’n negatieve winstmarge moet u geen btw betalen, maar u zal ook geen btw terugkrijgen.

De redenering

De redenering die aan de basis ligt van de verduidelijking door de btw-administratie is vrij logisch. De winstmargeregeling is volgens de wet enkel van toepassing op de leveringen van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Aangezien dienstverrichtingen hier niet onder vallen, is deze regeling niet van toepassing op de doorverkoop van evenemententickets voor toegang tot culturele, sportieve evenementen of vermakelijkheidsevenementen (theater, bioscoop, sportmatchen,…). Deze verkoop wordt namelijk door de wet niet beschouwd als een levering van goederen, maar als een dienstverrichting die bestaat uit het verlenen van toegang tot deze evenementen.

Specifieke uitzonderingen

In twee specifieke gevallen zal er wel sprake zijn van een levering van goederen. In dat geval zal u dus wel gebruik kunnen maken van de winstmargeregeling. In deze twee situaties verleent het ticket namelijk geen recht meer op toegang tot een cultureel, sportief of vermakelijkheidsevenement, maar wordt het eerder een verzamelvoorwerp:

1)      De situatie waarin het evenement al plaatsgevonden heeft en het ticket ook gevalideerd is (Denk aan de situatie waarin u naar het enige concert van U2 op Belgische bodem in 2015 ging  en u het toegangsticket nu als “collector’s item” doorverkoopt aan een verzamelaar)

2)      De situatie waarin het evenement definitief geannuleerd is en de eigenaar van het ticket geen terugbetaling vroeg, maar het ticket als souvenir wenste te  behouden
(Denk aan de situatie waarin het concert van U2 geannuleerd werd wegens ziekte en u, in plaats van uw ticket in te ruilen voor een vergoeding, het als souvenir bijhield en u het toegangsticket nu als “collector’s item” doorverkoopt aan een verzamelaar)

Indien u, als ticketeigenaar, besluit uw ticket door te verkopen in deze 2 gevallen ,dan  kan deze doorverkoop dus wel onder de winstmargeregeling gebeuren, indien alle nadere voorwaarden hiervoor vervuld zijn.

 

Share