fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Indiening bezwaarschrift bij ontvangkantoor voortaan geldig

25/08/2016

De ontvangkantoren van de FOD FINANCI√čN worden heel vaak aangesproken door de belastingplichtige. Vooral bij ontvangst van een aanslagbiljet. Op zich is dit niet verwonderlijk aangezien het ontvangkantoor het eerste aanspreekpunt is bij vragen inzake berekening en betaling.


Indien de belastingplichtige zich niet akkoord kan verklaren met het bedrag van de te betalen belasting, dient het bezwaarschrift evenwel gericht worden aan een andere dienst, zijnde de Adviseur-Generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen.

Verkeerde taxatieambtenaar?

Tot voor kort voorzag de wet enkel dat wanneer het bezwaarschrift verzonden werd aan een territoriaal niet bevoegde taxatieambtenaar dit aanvaard moest worden als een rechtsgeldig ingediend bezwaar. Deze laatste werd dan belast met doorsturen van het bezwaarschrift naar de bevoegde dienst.

Bezwaar bij ontvangkantoor?

Wat indien een bezwaarschrift niet aan een Adviseur-Generaal, maar wel aan een ontvangkantoor verzonden worden?

Dit gaf in het verleden vaak aanleiding tot ongeldige en afgewezen bezwaarschriften.

Dit wordt nu aangepast. Bezwaarschriften die vanaf 21 augustus 2016 verstuurd worden aan ‘een ambtenaar van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen’ (de ontvanger) worden voortaan beschouwd als rechtsgeldig ingediend, met dien verstande dat deze dienst het bezwaarschrift dient door te sturen naar de Gewestelijke Directie.

Deze wetswijziging is een kleine doch welgekomen poging om de drempel voor de belastingplichtige te verlagen.

(Lees hier meer over het indienen van een bezwaarschrift.)

 

Share
Tags: ,