fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

De excess profit ruling

De Belgische fiscus hanteert sedert 2004 een systeem van excess profit ruling, waarbij winsten van Belgische ondernemingen, die deel uitmaken van een internationale groep, deels toegerekend kunnen worden aan deze groep, en dus in België niet belastbaar zijn.

Verborgen staatssteun

De Belgische overheid hoopt op die manier een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. In totaal deden 36 multinationals beroep op dit gunstregime, waaronder grote namen als AB Inbev en Kinepolis. Dit betekende voor België klaarblijkelijk een investering van ongeveer 700 miljoen euro aan belastingen. Recent oordeelde de Europese Commissie echter dat deze rulings een verborgen staatssteun uitmaken.

De ‘excess profit ruling’

Het systeem van de ‘excess profit ruling’ houdt in dat een deel van de winst van een Belgische onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep, toegerekend wordt aan deze groep, en dus niet in België belast wordt. De redenering die hierbij gehanteerd wordt is dat, de winst van de Belgische onderneming minstens deels te danken is aan de inspanningen geleverd door de groep. Dit kan doordat het bedrijf kan terugvallen op knowhow uit de groep, internationale uitstraling, enzovoort. De concrete toepassing van deze verrekening moet gevraagd worden aan de Rulingdienst, een dienst die afhangt van het Ministerie van Financiën, en die onderzoekt of, en in welke mate de winst toegerekend kan worden aan de internationale groep. Een positieve beoordeling wordt in een beslissing gegoten, een ruling, waaraan de fiscus voor minstens 5 jaar gebonden is.

EU-regels inzake staatssteun

De Europese Commissie besloot dat deze rulings in strijd zijn met de EU-regels inzake staatssteun. De EU-regels inzake staatssteun verbieden om bepaalde ondernemingen selectieve voordelen toe te kennen die de mededinging op de interne markt verstoren. EU-commissaris Margarethe Vestager duidt de beslissing van de Commissie: “België heeft een beperkt aantal multinationals substantiële belastingvoordelen gegeven die een inbreuk vormen op de EU-regels inzake staatssteun. Dit verstoort de concurrentie ten nadele van kleinere concurrenten die niet op gelijke voet kunnen concurreren”. Het gevolg van deze beslissing is dat de Belgische fiscus het belastvoordeel dat genoten werd op basis van deze rulings moet terugvorderen. In totaal zou het gaan om 700 miljoen euro aan belastingen.

Hoe groot de fiscale factuur zal zijn die de multinationals uiteindelijk in hun bus zullen krijgen, is afhankelijk van heel wat factoren. Door toepassing te maken van het fiscaal gunstregime misliepen de bedrijven namelijk ook heel wat fiscale voordelen, waarmee volgens hen alsnog rekening moet gehouden worden. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak of de Belgische fiscus de voordelen uit de ‘excess profit rulings’ daadwerkelijk zomaar kan terugvorderen. Zo zou na jarenlange verkondigingen door de Belgische overheid dat de rulings bindend en veilig zijn, een plotselinge terugvordering van de voordelen uit het verleden in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

De Minister van Financiën steunt oordeel Europese Commissie niet

De Minister van Financiën wenst zich zelf ook niet zomaar neer te leggen bij het oordeel van de Europese Commissie. Minister van Financiën Van Overtveldt  verklaarde namelijk dat de terugvordering een ramp zou betekenen voor de bedrijven aan wie een dergelijke ruling werd toegekend.

Minister Kris Peeters oordeelt

Onze Minister van Economie Kris Peeters daarentegen denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Hij is van mening dat schadeclaims tegen België te vermijden zijn indien ons land de staatssteun daadwerkelijk moet terugvorderen en stuurde reeds een brief naar het Instituut voor Bedrijfsrevisoren met de vraag of de multinationals de rulings niet hadden moeten opnemen in hun jaarrekening en of de bedrijfsrevisoren hen daar niet op hadden moeten wijzen. Deze vragen zijn van belang naar de aandeelhouders van de betrokken bedrijven toe. Volgens hem gaan de multinationals dus zelf ook niet vrijuit en denken ze best goed na voor ze overgaan tot dagvaardingen.

Enkele dagen geleden kondigde vicepremier Jambon aan dat de regering-Michel daadwerkelijk de beslissing van de Europese Commissie zal aanvechten voor het Europees Hof van Justitie. De regering is van oordeel dat de rulings perfect in overeenstemming zijn met de OESO-richtlijnen ter zake. Bovendien konden de bedrijven die gebruik maakten van de rulings geen aanspraak maken op andere fiscale voordelen.

Foto: REUTERS.

 

Share