fiscaal advocaat brugge

Fiscaal Advocaat in Brugge

Airbnb -verhuurders en de fiscus

20/08/2015

Steeds meer mensen maken gebruik van het Amerikaanse internetplatform Airbnb om hun huis of buitenverblijf, al dan niet volledig, ter beschikking te stellen aan reizigers voor een korte periode.

Aandacht van de fiscus

Op deze manier worden wat extra inkomsten vergaard, waardoor de aandacht van de fiscus gewekt wordt. Hoe u moet reageren als verhuurder, wordt hieronder uiteengezet.

Meer dan 4000 Belgen vonden reeds hun weg naar Airbnb. Voornamelijk in grote steden als Antwerpen, Brussel enĀ  Gent hebben mensen een bijverdienste als verhuurder. De prijs voor een nacht in een accommodatie varieert van 30 tot 100 euro. Deze trend wekt de aandacht van de fiscus, aangezien vele verhuurders de bijkomende inkomsten niet aangeven, hoewel dit wettelijk verplicht is.

Om problemen met de fiscus te vermijden, zal aandacht besteed moeten worden aan de verhuurde oppervlakte en het feit dat de kamer bemeubeld wordt

kadastraal inkomen uitsplitsen

Als men (een deel) van zijn huis verhuurt aan een particulier, zal men het kadastraal inkomen moeten uitsplitsen over de codes 1100 (2100) en 1106 (2106) van de aangifte. Er dient hierbij steeds rekening gehouden te worden met de totale oppervlakte van de woning en de oppervlakte van de verhuurde ruimte.

Bij verhuur van een gemeubelde ruimte, wat meestal het geval zal zijn bij Airbnb, zal men twee soorten inkomsten verplicht moeten aangeven, namelijk het onroerend inkomen uit de verhuur van de woonst en het roerend inkomen uit de verhuur van de meubelen. De belastingsadministratie veronderstelt dat 40% van de huurprijs slaat op de inboedel van de woning. Echter, de opname van een clausule in de geregistreerde huurovereenkomst kan deze veronderstelling tegengaan.

Op dit bedrag wordt dan een forfaitaire aftrek van 50% aangeboden voor de afschrijving en onderhoudskosten, wat dus uiteindelijk leidt tot een netto gedeelte van 20% van de huuropbrengst. Dit bedrag dient opgenomen te worden onder de code 1156 (2156).

Indien men zelf geen eigenaar is van de woning die men verhuurt, maar slechts huurder en dus aan onderverhuur doet, gaat het om diverse inkomsten in plaats van onroerende inkomsten. Deze worden apart belast aan 15%.

Share